Annwyl Bennaeth

Mae "Camo Day" yn ddiwrnod, gwisg ei hun ledled y wlad er lles elusen lluoedd arfog SSAFA Forces Help.

Rydym yn gofyn i bob ysgol yn Deyrnas Unedig i ddangos eu bod yn gofalu am ein milwyr morwyr awyrenwyr a'u teuluoedd ar y nawfed ar hugain o Fehefin dwy fil a deuddeg, sef y diwrnod cyn "Armed Forces Day".

Yn gyfnewid am gyfraniad fach gall plant wisgo i fyny fel ein milwyr peintio eu hwynebau mewn 'camo' neu wisgo gwyrdd glas tywyll neu gias yr awyrlu. Mae'n hawdd i'w wneud, a llawer o hwyl.

Bydd yr arian a godir yn golygu gall SSAFA Forces Help parhau i gefnogi pum deg mil o flwyr morwyr awyrenwyr a’u teuluoedd bob blwyddyn gan gynnwys hen flwyr.

Am fwy o wybodaeth gan gynnwys pecyn adnoddau ac i gofrestru eich diddordeb, ewch i www.ssafa.org.uk/camoday. Bydd pob plentyn yn ymuno yn mae “Camo Day” yn derbyn breichled spesial i ddweud diolch.


attached Poster in Welsh

Camo Day

Andy Grant

(Ymlaen llaw, diolch o bawb yn SSAFA Forces Help.)

Mae athro Darren Hindley yn annog
ysgolion i gymryd rhan, gan ddweud:


"Camo Day is great as it’s a fun way
to support our troops and their families.
The children really enjoyed themselves
and had a great sense that they were
helping other people."

www.ssafa.org.uk/camoday
020 7463 9310
facebook.com/ssafafh
camoday@ssafa.org.uk
Camo Day

SSAFA Forces HelpSSAFA Forces Help
Dress up, blend in, put your pennies in the tin!

 

The Soldiers, Sailors, Airmen and Families Association – Forces Help Registered Charity No. 210760 Est. 1885, Registered Charity (Scotland) No. SC038056
19 Queen Elizabeth Street, London, SE1 2LP