FAO Headteacher / ALNCo - ALSA (Accredited Learning Support Assistant) course, accredited by the British Dyslexia Association

Dear Headteacher

Please find attached details of an opportunity for Learning Support Assistants at your school to specialise in supporting children with dyslexia in the classroom.

The ALSA (Accredited Learning Support Assistant) course, accredited by the British Dyslexia Association, is available on-line for Learning Support Assistants working in both primary and secondary schools.  The course is 16 weeks long, with an online lecture released weekly during the school term.

To secure a place on the course, please register delegates before Monday, 11th September 2017. The course will begin on Monday, 18th September 2017.

The course will run again in January, commencing on Monday, 15th January 2018. To secure a place on the January course, please register delegates by Monday, 8th January 2018.

To register, please contact uswcommercial@southwales.ac.uk or phone 0845 519 5504.

If you have any questions about the course, please contact, Dr Rhiannon Packer at Rhiannon.Packer@decymru.ac.uk or 01633 435379Annwyl Bennaeth / Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol,

Dyma gyfle arbennig i gyn-orthwyr dysgu eich ysgol arbenigo mewn cefnogi plant sydd â dyslecsia yn yr ystafell ddosbarth. Mae’r cwrs ALSA (Accredited Learning Support Assistant) sydd wedi’i achredu gan y British Dyslexia Association ar gael yn y Gymraeg. Mae’r cwrs ar-lein ar gyfer cyn-orthwyr dysgu sy’n gweithio mewn ysgolion cynradd ac uwchradd Cymraeg a dwyieithog.

Cwrs 16 wythnos ydy’r cwrs ALSA. Bydd darlith yn cael ei ryddhau yn wythnosol yn ystod tymor yr ysgol. Bydd y cwrs yn cychwyn ar ddydd Llun, Medi 18.

Agorwch yr atodiad am ragor o wybodaeth am y cwrs. Rhaid cofrestru cyn dydd Llun, Medi 11 er mwyn sicrhau lle ar y cwrs. Bydd y cwrs yn cychwyn y dydd Llun canlynol, Medi 18.

Bydd y cwrs yn cael ei redeg eto ym mis Ionawr, yn cychwyn ar ddydd Llun, Ionawr 15. Bydd rhaid cofrestru ar gyfer y cwrs hwn erbyn dydd Llun, Ionawr 8 er mwyn sicrhau lle.

I gofrestru am le ar y cwrs, cysylltwch â uswcommercial@southwales.ac.uk neu ffoniwch 0845 519 5504.

Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r cwrs yna mae pob croeso i chi gysylltu â mi, Rhiannon.Packer@decymru.ac.uk neu 01633 435379.

 

University of South Wales, Treforest Campus, Pontypridd, CF37 1DL