FAO Headteacher/ALNCo - ALSA (Accredited Learning Support Assistant) course, accredited by the British Dyslexia Association

Dear Headteacher

Please find attached details of an opportunity for Learning Support Assistants at your school to specialise in supporting children with dyslexia in the classroom.

The ALSA (Accredited Learning Support Assistant) course, accredited by the British Dyslexia Association, is available on-line for Learning Support Assistants working in both primary and secondary schools.

To secure a place on the course, please register delegates before Monday, 23rd January 2017. The course will begin on Monday, 30th January 2017.

To register, please contact uswcommercial@southwales.ac.uk or phone 0845 519 5504.

If you have any questions about the course, please contact, Dr Rhiannon Packer at Rhiannon.Packer@decymru.ac.uk or 01633 435379Annwyl Bennaeth / Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol,

Os gwelwch yn dda ddod o hyd i fanylion atodedig gyfle i Gynorthwywyr Cymorth Dysgu yn eich ysgol i arbenigo mewn cefnogi plant â dyslecsia yn yr ystafell ddosbarth.

Mae'r cwrs ALSA (Cymorth Dysgu Achrededig Cynorthwyol), a achredwyd gan Gymdeithas Dyslecsia Prydain, ar gael ar-lein ar gyfer Cynorthwywyr Cefnogi sy'n gweithio mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn dysgu.

I sicrhau lle ar y cwrs, cofrestrwch cynrychiolwyr cyn Dydd Llun, 23 Ionawr 2017. Bydd y cwrs yn dechrau ar ddydd Llun, y 30ain o mis Ionawr 2017.

I gofrestru, cysylltwch â uswcommercial@southwales.ac.uk neu ffoniwch 0845 519 5504.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cwrs, cysylltwch â, Dr Rhiannon Packer yn Rhiannon.Packer@decymru.ac.uk neu 01633 435379.